Open Science jako projektová podmínka

Někteří poskytovatelé pro splnění podmínek projektové podpory vyžadují publikování vědeckých výstupů v režimu otevřeného přístupu. Do budoucna se podmínka otevřeného přístupu objeví i u dalších poskytovatelů.

Horizon 2020 a OA

Podmínky Open Access v rámci programu Horizon 2020

Všichni příjemci grantů v projektech H2020 musí zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím souvisejícím s projektovými výsledky. Na rozdíl od 7. RP, kdy se otevřený přístup k vědeckým publikacím týkal jen pilotních projektů, již neexistují žádné výjimky z této povinnosti. Příjemci grantů musí zajistit, aby publikace bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout (gratis Open Access).

Přehledně shrnuté požadavky zde: https://www.h2020.cz/files/kotoucek/open-access-stranky-linky.pdf

Požadavky na otevřený přístup nicméně neznamenají, že je nutné veškeré výsledky publikovat. Takové rozhodnutí je plně na řešiteli projektu, pokud se však rozhodne pro publikací, musí splnit podmínky pro otevřený přístup.

Otevřený přístup k výzkumným datům

Výzkumná data jsou definována jako „zejména fakta a čísla, statistiky, výsledky měření, pozorování, experimentů“. Půjde jak o nezpracovaná, tak i zpracovaná výzkumná data. Otevřený přístup se týká dat sloužících k ověření výsledků prezentovaných v publikaci a dalších dat.

Otevřený přístup k výzkumným datům se v H2020 týká pouze pilotních projektů (Open Data Pilot Project).

Povinnost poskytovat otevřený přístup k výzkumným datům je uvedena v pracovním programu a ve výzvách (jde například o výzvy z oblasti FET, LEIT – ICT, E-infrastructures a jiné). Navíc se mohou příjemci grantů dobrovolně zavázat k poskytování otevřeného přístupu k jejich výzkumným datům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info