Repozitář

Masarykova univerzita zřizuje Univerzitní repozitář jako prostor ke shromažďování a archivaci vědeckých děl. Jeho provozování je potvrzením aktivního přístupu MUNI v oblasti Open Access, ke kterému se univerzita zavázala v roce 2010 přistoupením k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech.

Prostřednictvím repozitáře zajišťuje MUNI okamžitý a neomezený přístup k odborným informacím a poznatkům, které univerzita vytvořila a to směrem k:

  • Vědecké komunitě – zvyšování čtenosti, citovanosti, dopadu děl, rychlosti výměny informací a vědeckých poznatků.
  • Společnosti jako celku – šíření vědeckých výsledků širší veřejnosti, zajištění informovanosti o činnosti univerzity a nakládání s veřejnými prostředky.

Prostřednictvím repozitáře splňuje MUNI taktéž požadavky Rámcového programu pro inovace a výzkum EU Horizon 2020 na publikaci vědeckých děl nebo dat, neboť šíření poznatků v režimu Open Access je jedním ze základních principů tohoto programu.

Do repozitáře MUNI mohou vědci kromě svých zaměstnaneckých děl vložit také své soukromé odborné texty, případně studenti svá díla školní. Do repozitáře MUNI nejsou ukládány kvalifikační práce, tedy závěrečné práce studentů (včetně disertačních prací) nebo habilitační práce, pro které má MUNI zřízeny zvláštní archivy.

Knihy, které MU vydává v režimu OA, jsou dostupné na munispace.muni.cz.

Životní situace – Repozitář

Chci vložit svůj článek do repozitáře, ale nevím, který repozitář je pro mě nejvhodnější

  1. Podívám se dle oboru článku do ROAR nebo DOAR​.
  2. Prokonzultuji možnosti s vědeckým pracovníkem​.
  3. Pokud vědecký pracovník nepreferuje vložit článek do oborového repozitáře, navrhnu institucionální repozitář MUNI.

Co přináší repozitář MUNI?

  • Možnou okamžitou prezentaci vědeckých výsledků tzv. zelenou cestou Open Access.
  • Snadné sdílení vědeckých informací s potenciálními uživateli a obchodními partnery.
  • Trvalé a bezpečné digitální úložiště vědeckých výsledků, které lze využít nejen pro sdílení vědeckých textů a dat, ale i pro vlastní archivaci např. pro potřeby vykazování výsledků poskytovatelům podpory apod.
  • Zařazení se na prestižní pozici mezi světovými univerzitami, podporujícími tento trend.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info