image/svg+xml Open Science

Open Science at MU

News

Open Science implementation at MU is supported by OP VVV Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII), reg. n.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info