Open Science na MU

Aktuality

Bez popisku

Implementace Open Science na MU je finančně podpořena z projektu OP VVV Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII), reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703


Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info