Bez popisku

Open Science Workshop 2024

 

Kdy:

Dne 18. 6. 2024 v čase 10:00–16:00 

Kde:

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno, místnost P31,

Masarykova univerzita, Komenského nám. 2, Brno, místnosti 409 a 410

online přes MS Teams

Online přístup: Hlavní program Online přístup: Workshop 1 - Data Stewardship Wizard nástroj jako podpora pro tvorbu data management plan a jak s ním pracovat? Online přístup: Workshop 2 - Projektové podmínky Open Science

Program

Workshop zahájí prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. Šárka Pospíšilová. Následně manažer Open Science MU, Jiří Marek a univerzitní specialista na Open (FAIR) Data Michal Růžička představí návrh strategie pro správu a zpřístupňování výzkumných dat MU. Věnovat se budeme i správě dat na CEITEC MU, kterou představí Adrián Rošinec a Tomáš Svoboda. Následovat budou již existující příklady dobré praxe, které budou prezentovat zástupci výzkumných infrastruktur. Profesor Luděk Matyska přiblíží dopady implementace EOSC v ČR na MU. Následovat bude panelová diskuse na téma ukládání (citlivých) dat. Na závěr akce Vám nabízíme výběr ze dvou workshopů na téma Data Stewardship Wizard a projektové podmínky Open Science.

Přednášková část (MU, Fakulta sociálních studií, Joštova 10)

10:00–10:15 Šárka Pospíšilová (prorektorka pro výzkum a doktorské studium)

Úvodní slovo

Uvítání účastníků a představení programu workshopu.

10:15–10:45 Jiří Marek (Open Science manažer MU) Michal Růžička (Specialista Open/FAIR Data)

Příprava strategie pro správu a zpřístupňování výzkumných dat MU

Od počátku roku 2020 vzniká na Masarykově univerzitě systematická podpora v oblasti Open Science. Příspěvěk představí návrh Datové strategie na MU pro nadcházející období.

10:45–11:00 adrián rošinec (datový specialista ÚVT/CEITEC) tomáš svoboda (datový specialista ÚVT/CEITEC)

Správa dat na CEITEC MU

Představení aktuálního stavu implementace v ČR.

11:00–11:30

Příklady dobré praxe správy dat na MU

V rámci bloku budou představeny tyto platformy:

Federated European Genome-phenome Archive (FEGA) - Jaroslav Juráček

Sensitive Cloud - Michal Růžička

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH CZ - Michal Lorenz

Výzkumná infrastruktura RECETOX - Jana Klánová

Výzkumná infrastruktura ELIXIR-CZ - Radka Svobodová

11:30–12:00 Luděk Matyska (ředitel CERIT-SC, E-INFRA.CZ)

Iniciativa EOSC CZ a MU

Představení aktuálního stavu implementace EOSC CZ v ČR a přesahů do vnitrouniverzitního dění v oblasti Open Science.

 

12:00–13:00

Oběd

Odpolední blok - Panelová diskuse a workshopy​ (MU, Fakulta sociálních studií, Joštova 10 + Komenského nám. 2)

13:00–14:00 Michal Růžička Břetislav Regner Adrian Rošinec Tomáš Svoboda

13:00–14:00 – Panelová diskuse: Kam ukládat data (i ta citlivá) na MU?

14:00–14:30

Přestávka na kávu

14:30–15:30 Michal Růžička komenského nám. 2/místnost 409

Workshop 1: Data Stewardship Wizard nástroj jako podpora pro tvorbu data management plan a jak s ním pracovat?

 Praktická ukázka práce s Data Stewardship Wizard.

 

14:30–15:30 Jiří Marek Marika Hrubá Komenského nám. 2, místnost 410

Workshop 2: Projektové podmínky Open Science

Představení projektových podmínek Open Science a jejich srovnání u vybraných grantových schémat.

 

15:30–16:00

Závěrečné slovo

Řečníci

Prorektorka Pospíšilová

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Šárka Pospíšilová je prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity a současně se věnuje výzkumu v oblasti genetiky a genomiky nádorových onemocnění, zejména leukémií. Výsledky výzkumu byly mnohokrát publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a byly oceněny například Cenami ministra zdravotnictví za výzkum, Cenami předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP nebo Cenou hejtmana Jihomoravského kraje za výzkum. Je řešitelkou řady národních a mezinárodních výzkumných projektů a školitelkou úspěšných doktorských studentů Masarykovy univerzity. Zastupuje Českou republiku v iniciativě EU „1 Million+ Genomes“.

 

Bez popisku

Mgr. Ing. Jiří Marek

Jiří Marek působí jako Open Science Manager na Masarykově univerzitě. Jeho hlavním posláním je rozvoj a podpora Open Science na Masarykově univěrzitě. K dalším oborům jeho činnosti patří autorské právo, chemie a zajímá se také o rozvoj moderních měst. Pochází z Brna, města v srdci Evropy.

Bez popisku

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

RNDr. Michal Růžička, Ph.D., je vedoucím Oddělení bezpečnosti a správy dat Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Magisterský titul získal v oboru Bezpečnost informačních technologií, je absolventem doktorského studia v oboru informatika se zaměřením na pokročilé metody vyhledávání ve specializovaných digitálních repositářích. Pracoval na řadě mezinárodních i národních projektů – v oblasti digitálních repositářů např. na projektech Evropské digitální matematické knihovny (EuDML), České digitální matematické knihovny (DML-CZ), různých oborových digitálních knihoven MUNI; ve spolupráci s průmyslovými partnery (projekt TAČR) pracoval na projektu ScaleText (pokročilé vyhledávání v různých typech [textových] dat pomocí metod strojového učení). V současné době se zabývá zejména projekty v oblasti správy, ochrany a zpřístupnění (Open Science) dat – např. vývoj systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat (LTP, long-term preservation) v projektu ARCLib; spolupráce na projektu implementace GDPR v prostředí českých akademických institucí; je vedoucím českého národního bodu pro podporu Open Access v rámci evropského projektu OpenAIRE a v současné době je zapojen do aktivit implementace EOSC v České republice – je vedoucím pracovní skupin Základní služby (viz https://www.e-infra.cz/eosc/pracovni-skupiny-pro-implementaci-eosc-v-cr/wg-core-services). Je (spolu)autorem desítek publikací v oblasti správy dat a digitálních knihoven.

 

Bez popisku

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Luděk Matyska je  profesorem Masarykovy univerzity (MU) a vedoucím vědeckým pracovníkem sdružení CESNET. V současnosti je ředitelem CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) na MU, národního centra věnovaného propagaci a budování národních cloudových a integrovaných grid-cloud infrastruktur. V CESNETu působí od roku 1998 a je hlavním spoluřešitelem jeho výzkumných programů. Je  zapojen do mnoha národních (např. MetaCentrum, Distributed Data Storage (DiDaS), MediGRID) i mezinárodních projektů (např. GridLab, CoreGRID, DataGrid, EGEE II, III, EGI InSpire, EMI a EGI_DS), ať už jako hlavní řešitel nebo jako vedoucí týmu CESNET či MU. Jeho výzkumné zájmy spočívají v bezpečnosti ve velkých distribuovaných systémech, architektuře a politice e-infrastruktury (síťové, výpočetní a datové) a obecně v cloudových a gridových technologiích.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info