FAIR/Open Data

Sdílení/publikování dat – nezbytný nástroj pro akceleraci a zkvalitnění výzkumného procesu. Přináší nové příležitosti pro profilaci a aktivní zapojení MUNI do evropských a mezinárodních aktivit (např. European Open Science Cloud, EOSC, aj.).

Pod tlakem poskytovatelů dotací se potřeba uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data stává stále aktuálnější také v rámci MUNI. Od roku 2014 jde o podmínku vybraných oblastí výzkumu programu EU Horizon 2020, od roku 2017 je povinnost rozšířena na všechny podpořené projekty z tohoto programu. Obdobné požadavky jsou již zavedeny nebo připravovány dalšími mezinárodními programovými schématy (např. Horizon Europe). Vyskytují se také v rámci Národní politiky VaVaI 2021+ a u návazných intervencí poskytovatelů podpory.  

Povinnosti pro zaměstnance a studenty MUNI jak postupovat při získávání, uchovávání a užití výzkumných dat aktuálně upravuje Směrnice o výzkumných datech MUNI.

Životní situace – Open/FAIR data

Potřebuji v rámci recenzního řízení uložit data k publikaci, aby mohla projít peer-review

 1. Zjistím si přesné podmínky časopisu pro doložení výzkumných dat.
 2. Ověřím, zda mám dostatečná práva na to, abych splnil podmínky časopisu.
 3. Uložím výzkumná data do vhodného repozitáře a zašlu do časopisu odkaz na datovou sadu, která je zatím přístupná pouze osobám s odkazem.
 4. Proběhne recenzní řízení, pokud je článek publikován, zveřejním i jeho podkladová výzkumná data.
 5. Pokud si nevím rady, obrátit se na metodickou podporu.

Potřebuji v rámci svého projektu publikovat data v rámci Open Research Data Pilot

 1. Sepíši si Data Management Plan.
 2. Na základě data management planu určím, jaká data bude potřeba publikovat.
 3. Vyberu vhodné úložiště dle oboru/typu dat.
 4. Uložím do vhodného úložiště výzkumná data a správně nastavím oprávnění pro jejich sdílení.
 5. Publikuji ta výzkumná data, která je možné publikovat (případně jejich metadata).
 6. Pokud si nevím rady, obrátit se na metodickou podporu.

V rámci projektu mám povinnost do 6 měsíců odevzdat Data Management Plan

 1. Seznámit se s oborovými standardy ve svém oboru, protože já jsem doménový expert.
 2. Pokud si nevím rady, obrátit se na metodickou podporu.
 3. Pokud si vím rady, ale chci zpětnou vazbu, obrátit se na Open Science metodika.
 4. (Jak bude existovat celouniverzitní nástroj, bude možné využít i ten.)

FAIR vs. Open Data

Zpřístupnění dat dle principů FAIR Data neznamená automatické zpřístupnění dat komukoliv. Cílem je následovat princip “as open as possible, as closed as necessary”, tj. data zpřístupňovat „tak otevřeně, jak jen to je možné, tak omezeně, jak je nezbytně nutné“.

Zkratka FAIR je utvořena z počátečních písmen anglického zápisu čtyř hlavních principů FAIR Data:

 • Findable – Dohledatelnost
  • První krok pro (znovu)využitelnost dat je umožnit je zájemcům dohledat.
  • Data by tedy měla být opatřena vhodnými
   • metadaty,
   • globálně unikátními a
   • persistentními identifikátory, a
  • být indexovány ve vhodných vyhledávacích systémech.
 • Accessible – Přístupnost
  • Pokud uživatel data najde, musí vědět, za jakých podmínek k nim může přistoupit.
   • Přístup může být autorizován/autentizován.
    • Omezen např. na základě splnění nějakých podmínek (podpis smlouvy o regulaci přístupu k datům apod.).
  • Metadata by měla být dostupná na základě persistentního unikátního identifikátoru pomocí standardních otevřených protokolů.
   • Metadata by měla zůstat přístupná i tehdy, pokud samotná data již dostupná nejsou.
 • Interoperable – Interoperabilita
  • Aby byla data (znovu)využitelná, je třeba zpřístupnit je tak, aby byla integrovatelná a zpracovatelná jinými aplikacemi, systémy a uživateli.
  • (Meta)data mají používat standardní, v dané oblasti užívané a známé reprezentace a datové formáty.
  • (Meta)data by měla používat řízené slovníky a ontologie, které následují FAIR principy.
  • (Meta)data jsou provázána na jiná (meta)data přes formalizované reference.
 • Reusable – Znovuvyužitelnost
  • Znovuvyužitelnost je základní cíl FAIR principů – umožnit jednou vytvořená data znovu využít nejen jejich autory, ale i jinými zájemci.
  • Nezbytnou podmínku je dostupnost dobře popsaných data, opatřených vhodnými metadaty.
  • (Meta)data jsou šířena pod jasnou licencí.
  • (Meta)data jsou navázána na jasný popis původu (meta)dat.
  • (Meta)data následují principy stat-of-the-art standardů a zvyklostí v dané výzkumné oblasti (komunitě výzkumníků z oboru).

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že FAIR data by měla být pro kohokoliv dohledatelná, mají být ve standardních formátech opatřených vhodnými metadaty a identifikátory, aby byla znovuvyužitelná a odkazovatelná, ale samotný přístup k datům může být podmíněn splněním nějakých podmínek (např. i podpisem smlouvy a dodržováním omezujících smluvních podmínek) a jejich užití omezeno licencí stanovujících pravidla nakládání s daty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info