Open Access

Otevřený přístup k vědeckým publikacím zahrnuje:

 • Recenzované vědecko-výzkumné časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze.
 • Konferenční příspěvky, monografie, články ve sbornících, publikace učebnicového a komentářového typu obsahující vědecké informace.

Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k těmto informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Projektovou podmínku Open Access lze splnit dvěma způsoby, je možné si vybrat (dle podmínek vydavatele):

 1. Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech​ (OA poskytují vydavatelé)​.
 2. Zelená cesta – autoarchivace (publikace) v otevřených repozitářích​ (OA poskytují autoři).

S výběrem vhodného časopisu, analýzou podmínek vydavatele a vložením článku do MUNI repozitáře, popř. s vyhledáním jiného vhodného repozitáře vám pomůže váš Open Science metodik. Postup při práci s repozitářem upravuje Směrnice o repozitáři zaměstnaneckých děl.

Co je APC?

APC – Article Processing Charge (tzn. publikování v režimu Gold OA) jsou náklady vydavatele spojené s publikováním článku v otevřeném časopise (jedná se o editorské náklady – peer review, zpřístupnění, archivace, infrastruktura).

Poplatek platí mateřská instituce autora (MUNI).

Výše poplatku je různá pro jednotlivé časopisy/vydavatele s ohledem na prestiž časopisu – impact-factor, konkurence, politika vydavatele.

Průměrná cena 1500–2000 EUR – rozdíly udávají licenční podmínky vydavatelů, včetně možnosti požádat o odpuštění, APC waiver requests – např. zde.

Dohody k možným slevám/voucherům k APC – aktuálně má MUNI uzavřeny smlouvy s vydavateli:

V přípravě je smlouva s vydavatelem Taylor and Francis (předpokládaná platnost od ledna 2021). Další dohody jsou v jednání. Pro více informací nás můžete kontaktovat.

Platinové časopisy – časopisy nepožadující APC, pro výběr časopisu v tomto režimu kontaktujte vašeho OS metodika.

Životní situace – Open Access

Publikoval jsem článek v uzavřeném časopisu a uvědomil jsem si, že musím splnit podmínku Open Access

 1. Podívat se na SHERPA/RoMEO.
 2. Ověřit na stránkách vydavatele.
 3. Navrhnout zelenou cestu publikace (repozitář).
 4. Pokud nejde, kontaktovat koordinátora Open Science – je možné jednat.

Potřebuji v rámci svého projektu publikovat články v režimu Open Access, ale nemám na to v projektu peníze

 1. Publikace přes zlatou cestu není jediná možnost, jak splnit podmínku pro publikování v Open Access. Podmínku je možné splnit i zelenou cestou. Kromě toho existují i​ časopisy, který poplatek za využití zlaté cesty nevyžadují.
 2. Ověřit, zda časopis, kde chce autor publikovat umožňuje zelenou cestu​.
 3. Pokud neumožňuje, pokusit se najít jiný časopis​. 
 4. Pokud toto není možnost, kontaktovat koordinátora Open Science – je možné jednat.

Plánuji projekt a budu muset splnit podmínku Open Access. Potřebuji poradit, jak naplánovat financování publikace

 1. Zjistíme od vědeckého pracovníka / projektového manažera, jaké jsou finanční podmínky projektu – např. tzv. jednotkové náklady (unit costs), skutečné náklady (actual costs)​.
 2. Analyzujeme potenciální časopisy, kde vědeckých pracovník plánuje publikovat​.
 3. Na základě této analýzy se zhodnotí počet plánovaných publikací v projektu.

FAQ

Jak mohu publikovat článek v Open Access časopise?

 1. Podívat se na SHERPA/RoMEO.
 2. Ověřit na stránkách vydavatele.
 3. Navrhnout dle možností vydavatele zelenou cestu publikace (repozitář).
 4. Pokud to nejde, kontaktovat Open Science metodika (je možné jednat).

Jaké jsou výhody Open Access?

 1. Ověření správnosti výsledků.
 2. Reproducibilita vědy.
 3. Znovuvyužití jednou získaných dat.
 4. Urychlení inovačního cyklu (ekonomický benefit).

Co jsou to licence Creative Commons?

Bližší informace k dispozici např. na CreativeCommons.cz.

Mýty o Open Access

Více informací naleznete na OpenAccess.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info