Bez popisku

Open Science Workshop 2020

16. 10. 2020

Kdy a kde

Dne 16. 10. 2020 v čase 10:00–16:00 skrze on-line videokonferenční platformu MS Teams.

Pozvánka Vstup na online konferenci Řečníci

Registrace

Zaregistrujte se prosím na workshop předem – vaše registrace předem nám pomůže akci připravit a zejména nám umožní v případě vašeho zájmu zaslat shrnující informace z celého dne.

Program

Přednášková část

Můžete se těšit na vystoupení českých i zahraničních expertů, kteří vás seznámí se stavem Open Science nejen na MUNI, ale i ve světě a představí nástroje pro plánování správy výzkumných dat.

10:00–10:15

Úvodní slovo

Uvítání účastníků a uvedení do problematiky Open Science.

10:15–10:45 Core tým Open Science

Představení aktuálního stavu Open Science na MUNI a týmu Open Science

Seznámení se členy jádra týmu pro podporu Open Science na MUNI a službami, které již nyní výzkumníkům na MUNI nabízí.

11:45–13:00

Oběd

Interaktivní část

V rámci workshopu budete mít možnost interaktivně diskutovat o svých motivacích a obavách v oblasti Open Science, a to se zvláštním důrazem na situaci na MUNI.

13:00–14:00

Interaktivní workshop 1: Motivace/obavy z Open Science

S využitím aplikace sli.do proběhne interaktivní diskuse na téma vašich motivací a obav v oblasti Open Science.

14:00–14:15

Coffee Break

14:15–15:15

Interaktivní workshop 2: Požadavky vědecké komunity MUNI na služby Open Science

S využitím aplikace sli.do proběhne interaktivní diskuse na téma vašich požadavků na služby Open Science na MUNI.

15:15–15:30

Shrnutí workshopů

Impact sekce

Evropský pohled na Open Science v keynote předsedy výkonného výboru European Open Science Cloud. Z časových důvodů přednášejícího zařazujeme na závěr setkání.

16:00–16:05

Závěrečné slovo

Řečníci

Bez popisku

Colleen Campbell

Colleen Campbell leads outreach and engagement in the Open Access 2020 Initiative which is coordinated by the Max Planck Digital Library on behalf of the global research community. She is also part of LIBER’s Open Access Working Group.

OA2020 unites national research councils, university rectors’ conferences, libraries and consortia across five continents in strategies to transform the current subscription system to new open access publishing models. Passionate about libraries and the exciting changes underway in scholarly communication, she coordinates activities that enable librarians and other stakeholders to take pro-active steps toward creating a fair, sustainable and open information environment.

Previously European Director for Strategic Partnerships for JSTOR and the digital preservation service, Portico, she has over 20 years’ experience across all areas of the academic information sector. She is a frequent and motivating speaker at international conferences and serves as an elected member of the UKSG Main Committee. Formerly an actress, she holds a BA in Drama, an MA in Italian Studies and lives near Florence, Italy.

Bez popisku

Robert Pergl

Docent na Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT

Dr. Robert Pergl je docentem na Katedře softwarového inženýrství, Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, kde založil „Centrum konceputálního modelování a implementace“, skupinu zaměřenou na výzkum, vývoj a aplikace metod a nástrojů pro ontologické inženýrství, podnikové inženýrství, softwarové inženýrství a správu dat. Kromě své vědecké a pedagogické činnosti je doc. Pergl též předsedou Workshopu EOMAS, zástupcem v CIAO! Enterprise Engineering Network a člen národního výboru ELIXIR Česká republika.

Bez popisku

Karel Luyben

Rector Magnificus Emeritus at the Delft University of Technology

Karel Luyben is Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology. He was Rector Magnificus of the Delft University of Technology from 2010 until 2018. Before that he served as Dean of the Faculty of Applied Sciences for almost 12 years. In 1983 he was appointed full professor in Biochemical Engineering at the Delft University of Technology, and from there has gained experience in research, starting a SME, research leadership, leading European organisations like the European Federation of Biotechnology and CESAER.

He presently works on Open Science, through being a Board member of CESAER; Chairman of the Board of the Dutch Techcentre for Life Sciences; National Coordinator for Open Science in the Netherlands; Chairman of the Task Force Open Science of CESAER and chairman of the Executive Board of the European Open ScienceCloud (EOSC).

Throughout his career he has provided consultation services to research organisations, industries and governments in the areas of Technologyand Strategy & Policy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info