Bez popisku

OpenAIRE národní workshop 2020

7. 11. 2020

Kdy a kde

Dne 7. 11. 2020 v čase 10:00–16:00 skrze on-line videokonferenční platformu při konferenci OpenAlt.

Program Jak se připojit

O workshopu

Všechny zájemce o problematiku otevřené vědy a otevřených vědeckých dat zveme v sobotu 7. 11. 2020 k účasti na OpenAIRE Národním workshopu 2020. Na workshopu zazní přednášky z mnoha oblastí Open Science – seznámíte se s evropským projektem OpenAIRE, který zajišťuje podporu Open Science po celé Evropě, včetně regionálního bodu v ČR, dozvíte se výsledky průzkumu datových repositářů v ČR, seznámíte se Creative Commons licencemi pro využití ve vědě a naučíme se, jak na moderní plánování správy s využitím technických nástrojů typu Data Stewardship Wizzard.

Akce proběhne on-line, účast je bezplatná, registrace není nutná. Akce je pořádána projektem OpenAIRE Advance, technicky ve spolupráci s konferencí OpenAlt 2020. Bližší informace naleznete na webu akce.

O projektu

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je iniciativa financovaná Evropskou komisí a jejím cílem je podpora Open Access politiky Evropské komise. Podpora je poskytována skrze technickou infrastrukturu OpenAIRE služeb, včetně OpenAIRE Research Graph, který (meta)data o výzkumu v Evropě získaná OpenAIRE infrastrukturou agreguje do podoby otevřeného datového zdroje – sémantického grafu. Produktem OpenAIRE je také otevřený repositář výzkumný dat Zenodo. Krom technických služeb zastřešuje OpenAIRE také síť Open Science odborníků napříč celou Evropou, kteří poskytují expertní poradenství, pořádají workshopy a webináře, připravují manuály a průvodce, FAQ a provozují helpdesk v oblasti Open Science. V rámci České republiky je OpenAIRE National Open Access Desk (OpenAIRE NOAD-CZ) provozován Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Dotazy na něj směřujte na adresu openaire@space.muni.cz.

Bez popisku

OpenAIRE-Advance je projekt financovaný Evropskou unií v programu Horizon 2020 Research and Innovation v rámci grantu číslo 777541.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info