Bez popisku

Open Science Workshop 2021

 

Kdy a kde

Dne 9. 6. 2021 v čase 10:00–16:00 skrze on-line videokonferenční platformu MS Teams.

Pozvánka Řečníci Vstup na online konferenci

Program

Cílem letošního Open Science Workshopu je seznámit akademické a výzkumné pracovníky s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů. Setkání bude rozděleno do dvou částí. V první části workshopu bude věnována představení vznikající Strategie Open Science 2022–2028 na MUNI a jejich praktických dopadů na vědecko-výzkumnou činnost. Zahraniční hosté nás seznámí s aktuálním stavem projektových podmínek Open Science do programů Horizon Europe a také s příklady dobré praxe implementace Open Science do oblasti vědecké komunikace v zahraničí. Interaktivní část bude věnována diskuzi podnětů získaných na tzv. „Open Science Roadshow“, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých hospodářských střediscích. Červnový workshop shrne získané poznatky a dá prostor pro další diskuzi plánovaných aktivit. Letní měsíce následně poslouží k dopracování strategického dokumentu, akčního plánu a souvisejících podpůrných metodik a dokumentů. Finální verze Strategie Open Science MUNI 2022–2028 by měla být hotova v září tohoto roku, aby mohla být do konce roku oficiálně schválena vedením univerzity.

Přednášková část

10:00–10:15 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, Šárka Pospíšilová

Úvodní slovo

Uvítání účastníků a představení programu workshopu.

10:15–11:00 Core tým Open Science

Strategie Open Science MUNI 2022–2028 – představení návrhu

Od počátku roku 2020 vzniká na Masarykově univerzitě systematická podpora v oblasti Open Science. Příspěvěk představí cíle připravované Strategie Open Science MUNI 2022-2028, která má za cíl v následujících letech principy Open Science zavést do každodenní vědecké praxe na naší univerzitě.

11:00–11:30 Silvia Bottaro, Legal Officer – Open Science, Evropská komise

Open Science v rámcovém programu Horizon Europe

Open Science je důležitým tématem v rámci evropské podpory vědy a výzkumu. Příspěvěk přinese praktický pohled na podmínky Open Science v novém rámcovém programu EU Horizon Europe.

11:30–12:00 Inge Van Nieuwerbugh, Koordinátorka vědecké komunikace, Ghent University

Zahraniční praxe: Open Science strategie University of Ghent

Téma Open Science není novinkou na řadě evropským univerzit. Příspěvek představí ukázku zahraniční praxe v přístupu ke strategické podpoře Open Science iniciativ na University of Ghent.

12:00–13:00

Oběd

Interaktivní část

13:00–14:00

Interaktivní workshop 1: Závěry Open Science Roadshow na MUNI pro oblast Open Access

První část interaktivního workshopu se zaměří na diskuzi Open Access témat připravované univerzitní strategie. Začátek bude věnován shrnutí sesbíraných poznatků z Open Science Roadshow, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých fakultách nebo ústavech. Následná interaktivní diskuze proběhne s využitím aplikace sli.do.

14:00–14:30

Přestávka na kávu

14:30–15:30

Interaktivní workshop 2: Závěry Open Science Roadshow na MUNI pro oblast FAIR Data

Druhá část interaktivního workshopu se zaměří na diskuzi FAIR Data témat připravované univerzitní strategie. Začátek bude věnován shrnutí sesbíraných poznatků z Open Science Roadshow, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých fakultách nebo ústavech. Následná interaktivní diskuze proběhne s využitím aplikace sli.do.

15:30–16:00

Závěrečné slovo

Shrnutí výstupů interaktivních částí celého programu a závěrečné slovo.

Řečníci

Prorektorka Pospíšilová

Šárka Pospíšilová

prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU 

Šárka Pospíšilová je prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity a současně se věnuje výzkumu v oblasti genetiky a genomiky nádorových onemocnění, zejména leukémií. Výsledky výzkumu byly mnohokrát publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a byly oceněny například Cenami ministra zdravotnictví za výzkum, Cenami předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP nebo Cenou hejtmana Jihomoravského kraje za výzkum. Je řešitelkou řady národních a mezinárodních výzkumných projektů a školitelkou úspěšných doktorských studentů Masarykovy univerzity. Zastupuje Českou republiku v iniciativě EU „1 MillionGenomes“.

Bez popisku

Silvia Bottaro

Legal Officer – Open Science, Evropská komise

Silvia Bottaro pracuje jako právní referent pro téma Open Science v Evropské komisi. Silvia má několik let zkušeností s Evropským výzkumným prostorem a podílela se na nastavováním podmínek nového rámcového programu Horizon Europe. Více o jejich profesních aktivitách viz LinkedIn.

Bez popisku

Inge Van Nieuwerburgh

Coordinator of Scholarly Communication, University of Ghent

Inge Van Nieuwerburgh má přes 20 let zkušeností v oblasti vědecké komunikace, podpory vědy a rozvoje Open Science. Její domovskou univerzitou je belgická University of Ghent. Má zkušenosti z evrospkých projektů typu CAESAR nebo z expertních skupin Evropské asociace univerzit (EUA). Inge je výrazným evropským podporovatelem Open Science principů. Více o jejich aktivitách a dalším profesním zaměření viz LinkedIn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info