Typy dat

 

 • textová (prosté textové soubory, formátované texty v textovém procesoru apod.)
 • tabulková (prosté textové soubory s oddělovači hodnot a řádků, formátované tabulky z tabulkových procesorů apod.)
 • statická obrazová (rasterová nebo vektorová grafika)
 • pohyblivé video
 • zvuková data
 • spustitelný program (ve formě binárního kódu, textového skriptu apod.)
 • nespustitelný zdrojový kód programu (který je třeba před spuštěním převést do spustitelné podoby nebo interpretovat vhodným interpretrem)
 • databázová data (ve formě binární reprezentace konkrétní implementace databázového software, v podobě textové reprezentace dat, datových typů a vztahů mezi nimi v nějakém standardním jazyce typu SQL apod.)
 • 3D modely (vzniklé skenováním fyzických objektů speciálními přístroji, vytvořené v počítači pro filmové animace, výrobu součástek strojů, stavbu budov apod.)
 • výstupy nejrůznějších měřících přístrojů (magnetické rezonance v lékařství, radioteleskopu v astronomii, voltmetru v elektrotechnice atd.; typicky ve specifickém formátu daného přístroje, který může být převoditelný na tabulková data, databázová data apod.)
 • kombinace výše uvedeného (např. video se zvukem)

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info