Uchovávání dat

  • První vstupní informační bod pro uživatele je dostupný v IT katalogu MUNI, v sekci Datová úložiště.
  • Pro každodenní použití a spolupráci „kancelářského“ charakteru v menších týmech jsou k dispozici cloudová úložiště, zejména úložiště OneDrive/SharePoint.
  • Pro objemnější data jsou dostupné různé typy síťových úložišť (úložiště ha-bay.ics.muni.cz tzv. „střední úložiště“; častou praxí různých hospodářských středisek na MUNI bývá provoz vlastních síťových úložišť pod patronací lokálních Center informačních technologií (CIT), např. na FF.
  • výše uvedená uložiště jsou poskytovány zejména formou „holé úložné kapacity“, kterou musí vědci správným způsobem nakonfigurovat a připravit pro svoje potřeby. Jiné než triviální případy použití pak bývají řešeny formou individuálních konzultací
  • Stále častějším požadavkem bývá uložení a zpracování informací citlivějšího charakteru (např. z medicínského výzkumu apod.).  Pracuje se na implementaci tzv. SensitiveCloud, tj. speciální OpenStack instance, která poskytne prostředí pro ukládání a výpočty nad citlivými daty. Některé součásti MUNI mají vlastní kapacity pro práci s citlivými daty (např. CEITEC).
  • Dalším častým požadavkem vědeckých pracovníků je dostupnost infrastruktury (repositáře) pro publikování vědeckých dat ve FAIR režimu, typicky jako doprovodný/podkladový materiál publikací. Kde je to možné doporučujeme použití veřejných oborových nebo univerzálních repositářů (např. Zenodo)
  • CESNET (MetaCentrum/CERIT-SC) jsou poskytovány úložné kapacity pro velká data (mnoho terabytů či více). Tato úložiště jsou součástí národní e-Infrastruktury a slouží mimo jiné pro uložení a sdílení dat, nad kterými probíhají výpočty v národní e-Infrastruktuře.

Doporučení pro výběr repozitáře

Průvodce OpenAIRE  stručný průvodce

v oborově zaměřených repozitářích, které můžete vyhledat například pomocí registru datových repozitářů re3data.org.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info