Podpora OA publikování

APC - Article Processing Charge

APC – Article Processing Charge (tzn. poplatek za publikování v Gold OA časopisech) je určen na úhradu nákladů vydavatele spojených s publikováním článku v otevřeném časopise (jedná se o editorské náklady – peer review, redakční zpracování, zpřístupnění, archivace, infrastruktura).

Poplatek platí pracoviště či mateřská instituce autora (katedra, fakulta, MU), a to nejčastěji z projektových prostředků nebo podpůrných fondů

Výše poplatku je různá pro jednotlivé časopisy/vydavatele s ohledem na rozdílné náklady a prestiž časopisu. Do hry vstupují různé parametry a vlivy jako impact factor, výběrovost časopisů (procento posuzovaných, ale odmítnutých článků), konkurence a politika vydavatele.

Průměrná cena se pohybuje kolem 2000 EUR (ale rozpětí můře být velmi široké – od několik set EUR až po více jak 10 000 EUR). Konkrétní částky a další podmínky (např. včetně možnosti požádat o odpuštění poplatku, APC waiver requests – např. zde) jsou uvedeny na webových stránkách daného časopisu či vydavatele.

Více informací k problematice APC:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info