Open Access a jak na něj

Definice

Čeho se týká otevřený přístup k vědeckým publikacím:

  • Recenzované vědecko-výzkumné časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze.
  • Konferenční příspěvky, monografie, články ve sbornících, publikace učebnicového a komentářového typu obsahující vědecké informace.

O co se jedná:

Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k těmto informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Jakým způsobem lze splnit projektovou podmínku:

Projektovou podmínku Open Access lze splnit dvěma základními způsoby. Je možné si vybrat (dle licenčních podmínek vydavatele):

  1. Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech​ (OA poskytují vydavatelé)​.
  2. Zelená cesta – autoarchivace (publikace) v otevřených repozitářích​ (OA poskytují autoři).

Existují i další způsoby:

Hybridní cesta (Hybrid OA) - časopis je dostupný v rámci předplatného, pouze vybrané články, v případě, že si autor zaplatí poplatek za otevřené publikování je zveřejněn v režimu Open AccessPro instituci se však jedná o tzv. dvojitou platbu - z tohoto důvodu někteří poskytovatelé tuto cestu netolerují jako splnéní OA projektové podmínky (např. Horizon Europe).

Bronzová cesta (Bronze OA) - publikování v časopisech bez připojené licence

Platinová/Diamantová cesta (Diamond OA) - publikování v otevřených časopisech bez APC

Typy publikačních výstupů (možné verze článku)

Draft

návrh článku

Preprint

verze článku před recenzním řízením

Postprint

verze článku po recenzním řízením

Published Version

verze určená k publikaci

Version of Record

verze článku publikovaná

Výhody Open Access

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info