Historie Open Science na MU

Základním dokumentem pro zavádění myšlenky Open Access je v současnosti Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), která navazuje na předchozí iniciativy (obě z roku 2003):

Budapeštská iniciativa (Budapest Open Access Initiative)

Prohlášení z Bethesdy o publikování s otevřeným přístupem (Bethesda Statement on Open Access Publishing)

Tyto tři dokumenty jsou souhrnně nazývány Open Access BBB iniciativy.

Berlínská deklarace byla přijata v říjnu 2003 na konferenci organizované Max Planck Society v Berlíně. Deklarace navazuje na dva předchozí dokumenty a definuje principy a metody zavádění otevřeného přístupu. Berlínskou deklaraci k 20. únoru 2015 podepsalo 497 institucí z celého světa. Masarykova univerzita se stala vůbec první vysokou školou v ČR, která se k iniciativě připojila (11. října 2010).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info