Strategie Open Science na MU

  • Strategie Open Science MU 2022-2028 byla 1.11.2022 přijata vedením MU jako strategický dokument
  • Jedná se o komplexní koncepci implementace Open Science na MU pro období 2022-2028
  • Součástí strategie jsou akční plány, které obsahují konkrétní kroky, které jsou nezbytné k efektivní aplikaci celé strategie
  • Akční plány pokrývají dvě časové etapy: 2022-2024 a 2025-2028, první z nich je již připraven a je dostupný na odkazu níže
  • Vize strategie: „Principy Open Science (otevřené vědy) jsou integrální součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi. To umožní univerzitě zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu a podpořit systémovou změnu.“

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info