Podpora

Masarykova univerzita zahájila 1. ledna 2020 tříletý projekt HR4MUNI OA koordinovaný ÚVT MU, jehož cílem je definovat a nastavit politiku, infrastrukturu a systematickou podporu pro rozvíjení otevřené vědy (Open Science, OS) na MU. Implementaci na celouniveritní úrovni má na starost řešitelský tým, tzv Open Science Core tým.

Open Science Core tým nabízí podporu v těchto případech:

 • Rozšiřování povědomí, znalostí + podpora v zapojení do OA/FAIR.
 • Podpora v oblasti výzkumných dat – Data Management Plan (DMP, ukládání/uchovávání/zpřístupňování dat, naplňování FAIR).
 • Workshopy, školení
 • Propagace – tištěné i elektronické materiály, návody.
 • Organizace OA Week a dalších propagačních akcí.
 • Podpora pro Data Management Plan. Realizace DMP je vzhledem k oborové znalosti vždy doménovou záležitostí vědce. Vědcům poskytneme tipy nástrojů pro správu DMP, vzorové plány DMP, popř. zprostředkujeme technickou podporu.
 • Právní poradenství - CC licence, apod.

Kontaktujte Open Science Core tým

Tzv. "prodlouženou rukou" Open Science Core týmu je Implemantační skupina Open Science. Na každém hospodářském středisku MU působí Open Science metodik - specialista na Open Science, kterého můžete kontaktovat.

Open Science metodik Vám nabízí podporu v těchto případech:

 • Poradenství při výběru časopisu s ohledem na možnosti plnění Open Access (Green OA – neplacený, Gold OA – placený, více info zde), komunikace s vydavatelem, prevence predátorských časopisů a konferencí, zajišťování voucherů u smluvních vydavatelů
 • Zajištění plnění podmínky OA Green uložením a odpovídajícím nastavením parametrů souboru do repozitáře MU (nastavení příslušného typu licence Creative Commons, nastavení časového embarga pro zveřejnění)
 • Poradenství pro výběr vhodného repozitáře pro ukládání výzkumných dat s ohledem na jejich charakter (obor, typ a velikost dat)
 • Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti Open Science pro vědce a administrativní pracovníky MU (školení, workshopy), např. zde
 • Individuální podpora a poradenství v oblasti Open Science pro vědce, projektová a ekonomická oddělení

Kontaktujte svého Open Science metodika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info