European Open Science Cloud

Bez popisku
  • Portál EOSC - vstupní brána ke službám, informacím a zdrojům v oblasti Open Science v rámci EU
  • Otevřené multidisciplinární prostředí (ve formě katalogu)  pro publikování, vyhledávání, zpracování a opětovné používání dat pro výzkum, inovace a vzdělávací účely v rámci EU
  • Poskytuje prostředí, pro publikování, vyhledávání, zpracování a opětovné používání dat pro výzkum, inovace a vzdělávací účely v rámci EU
  • Mapuje existující výzkumné datové infrastruktury v Evropě a spolurealizuje síť dat a souvisejících služeb pro vědu
  • Usiluje o interoperabilitu a strojovou čitelnost výzkumných dat podle hlavních principů FAIR
  • Informuje o možnostech financování pro zúčastněné strany EOSC
  • informuje o příslušných evropských a národních politikách, důležitých dokumentech a nejnovějším vývoji

Web EOSC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info