Hlavní principy FAIR

FAIR data jsou:

 • pro kohokoliv dohledatelná
 • disponují standardními formáty opatřených vhodnými metadaty a identifikátory, aby byla znovuvyužitelná a odkazovatelná, ale samotný přístup k datům může být podmíněn splněním nějakých podmínek (např. i podpisem smlouvy a dodržováním omezujících smluvních podmínek)
 • jejich užití je omezeno licencí stanovujících pravidla nakládání s daty

   

 • Zpřístupnění dat dle principů FAIR Data neznamená automatické zpřístupnění dat komukoliv. Cílem je následovat princip “as open as possible, as closed as necessary”, tj. data zpřístupňovat „tak otevřeně, jak jen to je možné, tak omezeně, jak je nezbytně nutné“.

  FAIR je zkratkou počátečních písmen těchto atributů:

Findable - Dohledatelnost

První krok pro (znovu)využitelnost dat je umožnit je zájemcům dohledat.

Data by měla být:

 • opatřena metadaty
 • opatřena globálně unikátními a persistentními identifikátory
 • indexována ve vhodných vyhledávacích systémech

Accessible – Přístupnost

Pokud uživatel data najde, musí vědět, za jakých podmínek k nim může přistoupit.

Přístup by měl splňovat tato kritéria:

 • autorizován/autentizován
 • omezen např. na základě splnění nějakých podmínek (podpis smlouvy o regulaci přístupu k datům apod.)
 • metadata by měla být dostupná na základě persistentního unikátního identifikátoru pomocí standardních otevřených protokolů.
 • metadata by měla zůstat přístupná i tehdy, pokud samotná data již dostupná nejsou

Interoperable – Interoperabilita

Aby byla data (znovu)využitelná, je třeba zpřístupnit je tak, aby byla integrovatelná a zpracovatelná jinými aplikacemi, systémy a uživateli.

(Meta)data by měla splňovat tyto požadavky:

 • používat standardní, v dané oblasti užívané a známé reprezentace a datové formáty
 • používat řízené slovníky a ontologie, které následují FAIR principy
 • provázánost na jiná (meta)data přes formalizované reference

Reusable – Znovuvyužitelnost

Znovuvyužitelnost je základní cíl FAIR principů – umožnit jednou vytvořená data znovu využít nejen jejich autory, ale i jinými zájemci.

Nezbytnými podmínkami jsou:

 • dostupnost dobře popsaných dat, opatřených vhodnými metadaty
 • šíření pod jasnou licencí
 • navaznost na jasný popis původu (meta)dat
 • splnění stat-of-the-art standardů a zvyklostí v dané výzkumné oblasti (komunitě výzkumníků z oboru)
Bez popisku

- checklist pro zhodnocení FAIR atributů vašich dat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info