Open Science Workshop 2022

Bez popisku

Open Science Workshop 2022

 

Kdy:

Dne 8. 6. 2022 v čase 10:00–16:00 

Kde:

Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno, místnost P31 a online přes MS Teams

Registrace již byla ukončena. V případě Vašeho zájmu o účast nás prosím kontaktujte na: hruba@fss.muni.cz

Pozvánka Řečníci Online přístup na workshop

Program

Workshop zahájí prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. Šárka Pospíšilová. Následně manažer Open Science MU, Jiří Marek představí návrh Strategie Open Science MU 2022-2028 jako rámec dalšího rozvoje těchto aktivit na univerzitě. Koordinátor sdružení OPERAS zaměřující se na spolupráci SSH oborů v akademickém publikování napříč Evropou, Pierre Mounier se společně s účastníky zamyslí nad budoucností diamantové/platinové cesty Open Access, která se postupně stává trendem. Závěr dopolední části bude patřit Matěji Antolovi, výkonnému řediteli CERIT-SC a jeho prezentaci k iniciativě European Open Science Cloud (EOSC) v ČR. Po polední budou účastníky čekat dva workshopy. První z nich bude věnován tématu ukládání výzkumných dat na MU a druhý představí nový nástroj pro tvorbu Data Management Planu (DMP) na univerzitě – Data Stewardship Wizard. Oba workshopy povede Michal Růžička, vedoucí oddělení Bezpečnosti a správy dat z ÚVT MU.

Přednášková část

10:00–10:15 Šárka Pospíšilová (prorektorka pro výzkum a doktorské studium)

Úvodní slovo

Uvítání účastníků a představení programu workshopu.

10:15–11:00 Jiří Marek (Open Science manažer MU)

Představení strategie Open Science 2022-2028

Od počátku roku 2020 vzniká na Masarykově univerzitě systematická podpora v oblasti Open Science. Příspěvěk představí návrh Strategie Open Science MUNI 2022-2028, která má za cíl v následujících letech principy Open Science zavést do každodenní vědecké praxe na naší univerzitě.

11:00–11:30 (Pierre Mounier, Coordinator, OPERAS)

Academic Publishing and Open Science: Where do we stand?

Diamond Open Access z pohledu zahraniční praxe.

Přednáška proběhne ONLINE.

11:30–12:00 Matěj Antol (výkonný ředitel CERIT-SC, e-INFRA CZ)

Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR

Představení aktuálního stavu implementace EOSC v ČR.

12:00–13:00

Oběd

Interaktivní část

13:00–14:00 Michal Růžička (vedoucí oddělení Bezpečnost a správa dat, ÚVT MU)

Interaktivní workshop 1: Možnosti ukládání dat na MU

První interaktivní workshop se zaměří na téma ukládání výzkumných dat na MU.

14:00–14:30

Přestávka na kávu

14:30–15:30 Michal Růžička (vedoucí oddělení Bezpečnost a správa dat, ÚVT MU)

Interaktivní workshop 2: Data Stewardship Wizard jako nástroj na tvorbu DMP na MU

Druhý interaktivní workshop představí nový nástroj pro tvorbu Data Management Planu (DMP) na Masarykově univerzitě – Data Stewardship Wizard.

 

15:30–16:00

Závěrečné slovo

Shrnutí výstupů interaktivních částí celého programu a závěrečné slovo.

Řečníci

Prorektorka Pospíšilová

Šárka Pospíšilová

 

Šárka Pospíšilová je prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity a současně se věnuje výzkumu v oblasti genetiky a genomiky nádorových onemocnění, zejména leukémií. Výsledky výzkumu byly mnohokrát publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a byly oceněny například Cenami ministra zdravotnictví za výzkum, Cenami předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP nebo Cenou hejtmana Jihomoravského kraje za výzkum. Je řešitelkou řady národních a mezinárodních výzkumných projektů a školitelkou úspěšných doktorských studentů Masarykovy univerzity. Zastupuje Českou republiku v iniciativě EU „1 Million+ Genomes“.

Bez popisku

Jiří Marek

 

Jiří Marek působí jako Open Science Manager na Masarykově univerzitě. Jeho hlavním posláním je rozvoj a podpora Open Science na Masarykově univěrzitě. K dalším obrům jeho činnosti patří autorské právo, chemie a zajímá se také o rozvoj moderních měst. Pochází z Brna, města v srdci Evropy.

Bez popisku

Pierre Mounier

Koordinátor výzkumné infrastruktury OPERAS  Pierre podporuje spolupráci mezi členy OPERAS a přispívá ke strategickému plánu infrastruktury. Vystudoval klasická studia a sociální antropologii. Pierre je členem École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS); je zástupcem ředitele OpenEdition, francouzské národní infrastruktury věnované otevřené vědecké komunikaci v SSH, a ředitelem Directory of Open Access Books (DOAB).  Pravidelně publikuje o digitálních humanitních a otevřených vědeckých tématech.Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na sociální a politické dopady informačních a komunikačních technologií.

Bez popisku

Matěj Antol

 

Výkonný ředitel národní e-infrastruktury CERIT Scientific Cloud, která spolu s CESNET a superpočítačovým centrem IT4Innovations vytvářejí národní e-infrastrukturu ČR pro výzkum, vývoj a inovace e-INFRA CZ. Do oblastí jeho působení spadá zpracování výzkumných a citlivých dat a využití cloudových technologií ve výzkumu. V rámci e-INFRA CZ se také účastní přípravy a realizace implementace EOSC v ČR, a to jak na straně organizační, tak v oblasti technické realizace Národní datové infrastruktury a její provazby na stávající výpočetní zázemí pro podporu výzkumu.

Bez popisku

Michal Růžička

 

RNDr. Michal Růžička, Ph.D. je vedoucím Oddělení bezpečnosti a správy dat Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Magisterský titul získal v oboru Bezpečnost informačních technologií, je absolventem doktorského studia v oboru informatika se zaměřením na pokročilé metody vyhledávání ve specializovaných digitálních repositářích. Pracoval na řadě mezinárodních i národních projektů – v oblasti digitálních repositářů např. na projektech Evropské digitální matematické knihovny (EuDML), České digitální matematické knihovny (DML-CZ), různých oborových digitálních knihoven MUNI; ve spolupráci s průmyslovými partnery (projekt TAČR) pracoval na projektu ScaleText (pokročilé vyhledávání v různých typech [textových] dat pomocí metod strojového učení). V současné době se zabývá zejména projekty v oblasti správy, ochrany a zpřístupnění (Open Science) dat – např. vývoj systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat (LTP, long-term preservation) v projektu ARCLib; spolupráce na projektu implementace GDPR v prostředí českých akademických institucí; je vedoucím českého národního bodu pro podporu Open Access v rámci evropského projektu OpenAIRE a v současné době je zapojen do aktivit implementace EOSC v České republice – je vedoucím pracovní skupin Základní služby (viz https://www.e-infra.cz/eosc/pracovni-skupiny-pro-implementaci-eosc-v-cr/wg-core-services). Je (spolu)autorem desítek publikací v oblasti správy dat a digitálních knihoven.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info