Životní cyklus dat

 • Životní cyklus výzkumných dat představuje kroky, kterými prochází výzkumná data v různých fázích výzkumné činnosti/ výzkumného projektu.
 • Jde o popis výzkumných dat před, během a po skončení experimentu.
 • Každé zpracování výzkumných dat nemusí nutně zahrnovat všechny uvedené kroky, ale na konci vždy stojí krok označený jako opakované použití dat, nastavuje podmínky dalšího zpracování.
 • Otevírání výzkumných dat spočívá v dodržování určitých principů dobré správy, právních norem, doporučení a kritérií, které umožní zajistit u konkrétních dat různou míru budoucího opakovaného použití (tzv. re-use).
 • V ideálním případě na konci bude moci data využít kdokoliv (tzv. je “otevřít”) a bude naplněn jeden z FAIR atributů.

Jednotná definice neexistuje, obecně se ale nejčastěji skládá ze šesti základních kroků. :

 1. Vznik dat - sběr a vytváření dat
 2. Zpracování dat (např. popisování, selekce, čištění)
 3. Analýza dat
 4. Uchovávání dat
 5. Sdílení dat (jejich zpřístupnění)
 6. Opakované použití dat

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info