Open Science na MUNI

Otevřený přístup k vědeckým informacím (často nazývaný Open Access nebo v širším pohledu Open Science) patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. V současné době se aktivity v oblasti Open Science soustředí především na:

  1. Vědecké publikace v režimu otevřeného přístupu (Open Access, OA).
  2. Výzkumná data sdílená podle principů FAIR (Findable-Accessible-Interoperable-Reusable, FAIR Data). 

Strategie MUNI

Strategie Masarykovy univerzity vychází zejména z vědomí společenské a ekonomické funkce otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého bádání, financovaného z veřejných zdrojů, a klíčové role univerzity v naplňování této myšlenky. Masarykova univerzita je přesvědčena o dlouhodobých výhodách neomezeného přístupu jak pro společnost, která na výzkum poskytuje zdroje, tak pro univerzitu samotnou tím, že zvyšuje viditelnost a dopad jejího výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info